ubezpiecenia mateczny

Agencja ubezpieczeniowa

Nasza oferta:

W ramach naszej działalności oferujemy szeroką gamę ubezpieczeń
dostosowanych do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Pośredniczymy w sprzedaży ubezpieczeń oferowanych przez 12,
aktualnie najlepiej prosperujących na rynku, Towarzystw Ubezpieczeniowych.

W naszej ofercie znajdą Państwo ubezpieczenia:

ubezpieczenia komunikacyjne
ubezpieczenia KOMUNIKACYJNE
Odpowiedzialności Cywilnej (OC),
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Autocasco (AC), Assistance (ASS),
Szyb i Opon
Oferujemy szeroko zakrojoną ofertę ubepieczeń komunikacyjnych oraz doradztwo w zakresie ich wyboru, aby Państwa pojazd był 100% bezpieczny. Ubezpieczenie AC gwarantuje ochronę na wypadek kradzieży i różnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W ramach ubezpieczenia NNW ochroną objęci zostają kierowca i wszyscy pasażerowie pojazdu. Ubezpieczenie ASS to gwarancja pomocy technicznej w trasie, np. na wypadek konieczności holowania pojazdu lub zmiany koła. Istnieje również możliwość dodatkowego ubezpieczenia szyb i opon.
ubezpieczenia majątkowe
ubezpieczenia MAJĄTKOWE
Domów, Mieszkań, Domów w budowie,
Ruchomości domowych, Garaży, Ogrodzeń,
Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
Budowli małej architektury
Aby Państwa nieruchomość - dom, mieszkanie wraz z wyposażeniem były naprawdę bezpieczne, oferujemy możliwość wykupienia ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej oraz od innych zdarzeń losowych. Podobnie, od kradzieży lub włamania w celu rabunkowym. Ważnym ubezpieczeniem majątkowym jest OC w życiu prywatnym, czyli odpowiedzialność cywilna właściciela ubezpieczonej posesji/lokalizacji. W ramach tego OC, towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa koszty szkód poniesionych na terenie miejsca ubepieczenia przez osoby trzecie. Z tego tytułu otrzyma również finansową rekompensatę sąsiad z bloku, któremu np. zalejemy sufit. Ubezpieczenie majątkowe to także szansa objęcia ochroną naszych garaży, ogrodzeń, altanek, budowli małej architektury oraz elementów ich zabezpieczenia (siłowniki do bram, urządzenia monitorujące itp.).
ubezpieczenia-firmowe
ubezpieczenia FIRMOWE/GRUPOWE
Mienia firmowego, Środków obrotowych firmy,
Odpowiedzialnośc Cywilnej Pracodawcy,
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Pracowników
Każdy opowiedzialny przedsiębiorca uświadamia sobie dzisiaj konieczność ubezpieczenia swojej firmy. Dla tej części Klientów mamy bardzo atrakcyjne warunki ofertowe. Poza możliwością ubezpieczenia mienia firmowego, środków obrotowych, sprzętów i maszyn oraz budynków, w których się znajdują, dzisiejszy pracodawca może, w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uzyskać ochronę od ewentualnych roszczeń klientów oraz na wypadek nieprzewidzianych sytuacji w trakcie wykonywania przyjętego zlecenia. Istneje także możliwość ubezieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
ubezpieczenia-turystyczne
ubezpieczenia TURYSTYCZNE
Kosztów leczenia w kraju i za granicą,
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
Odpowiedzialności Cywilnej,
Bagażu
Wszystkim Państwu, chcącym spokojnie spędzić wczasy, weekend na nartach, rodzinną wycieczkę, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują możliwość wykupienia ochrony na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ochrona ubezpieczenia obejmuje wówczas następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego. Dodatkową propozycją jest ubezpieczenie bagażu podróżnego, podręcznego sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim, atrakcyjne zwłaszcza wtedy, gdy podróżują Państwo z dziećmi.
ubezpieczenia zawodowe
ubezpieczenia ZAWODOWE
Odpowiedzialności Cywilnej
z tytułu wykonywania zawodu:
lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego,
nauczyciela, spedytora
Jest to kategoria ubezpieczeń adresowanych do osób wykonujących zawody, podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, czyli lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, nauczyciel itd. Ochrona ubezpieczenia obejmuje tutaj także następstwa nieszczęśliwych wypadków w trakcie wykonywania pracy, a w przypadku zawodów medycznych możliwość zarażenia się wirusami lub chorobami zakaźnymi.
ubezpieczenia sportowe
ubezpieczenia SPORTOWE
Kosztów Leczenia,
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
w ramach zawodów, treningów i na co dzień,
Odpowiedzialności Cywilnej
Prawdziwym entuzjastom sportów - zwłaszcza ekstremalnych, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy chroniące od następst nieszczęsliwych wypadków w Polsce oraz zagranicą. Ochronę można poszerzyć o koszty leczenia, a także odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobąom trzcim w trakcie uprawiania sportu. Ubezpieczenie można zawrzeć na czas zawodów, treningów lub w pełnym wymiarze godzinowym.
Copyrights by ubezpieczeniamateczy.pl
All Rights Reserved
lolstudio Kraków - projektowanie stron www